Thiopental

205.00

thiopental, ook bekend als natriumpentothal (een handelsmerk van Abbott Laboratories), thiopentone of Trapanal (ook een handelsmerk), is een snel optredend kortwerkend barbituraat-algemeen anestheticum.

Category: