Nolvadex

160.00

INDICATIES

Gemetastaseerde borstkanker

NOLVADEX (tamoxifencitraat) is effectief bij de behandeling van uitgezaaide borstkanker bij vrouwen en mannen. Bij premenopauzale vrouwen met uitgezaaide borstkanker is NOLVADEX (tamoxifencitraat) een alternatief voor ovariëctomie of bestraling van de eierstokken. Beschikbare gegevens wijzen erop dat patiënten bij wie de tumoren oestrogeenreceptorpositief zijn, meer kans hebben om baat te hebben bij behandeling met NOLVADEX (tamoxifencitraat).

Adjuvante behandeling van borstkanker

NOLVADEX (tamoxifencitraat) is geïndiceerd voor de behandeling van klierpositieve borstkanker bij vrouwen na totale borstamputatie of segmentale borstamputatie, okseldissectie en borstbestraling. In sommige adjuvante onderzoeken met NOLVADEX (tamoxifencitraat) was het grootste voordeel tot nu toe in de subgroep met vier of meer positieve okselklieren.

NOLVADEX (tamoxifencitraat) is geïndiceerd voor de behandeling van okselklier-negatieve borstkanker bij vrouwen na totale borstamputatie of segmentale borstamputatie, okseldissectie en borstbestraling.

De oestrogeen- en progesteronreceptorwaarden kunnen helpen voorspellen of adjuvante behandeling met NOLVADEX (tamoxifencitraat) waarschijnlijk gunstig is.

NOLVADEX (tamoxifencitraat) vermindert het optreden van contralaterale borstkanker bij patiënten die adjuvante NOLVADEX (tamoxifencitraat) -therapie voor borstkanker krijgen.